Hvitveisen og Hestehoven!

Her har vi til sammen en fantastisk gjeng på 21 barn i alderen 3 til 6 år! Disse barna har vi valgt å dele i to mindre baser: Hvitveisen og Hestehoven. Vi har samling hver dag på begge basene, da har vi ofte kristent tema, vi har om årstidene og samfunnet rundt oss, leser eventyr og annen litteratur, eller har noe annet godt pedagogisk opplegg. Vi synger mye og spiller gjerne på instrumenter. Barna får også komme med egne innspill og vi er innom så mangt som er spennede og interressant! Basene har hver sin garderobe og egne lokaler for lek, aktiviteter og måltider.

Vi har varmmat minst en dag i uka og kjøkkentjeneste hver uke, da får to eller tre barn hjelpe til med å lage mat, dekke på bordene og organisere måltidet. 

Vi har felles frokost fra kl.8 til 8.30, etterpå har vi både frilek og planlagt opplegg, ofte med tilrettelagte aktiviteter både på Hvitveisen og Hestehoven. Etter lunsj er vi som regel ute sammen med Blåveisbarna. Med jevne mellomrom benytter vi oppvekstsenterets ballbinge og gymsalen er ekstra populær på de mest værharde dagene!

Vi er ofte på tur med Hvitveisbarna eller Hestehovbarna, gjerne i nærmiljøet ettersom vi har mange idylliske og spennende steder rundt oss!